Nyhetsarkiv

Vi kommer under Juni månad byta diesel på Kungsbacka-, Partille- och Tagenestationen. MK1 Diesel kommer att ersättas med MK1 Miljödiesel.

99,9% av all diesel som säljs ute på stationer idag, är MK1 Miljödiesel.

MK1 Miljödiesel är ett svavelfritt motorbränsle för snabbgående dieselmotorer i personbilar, tunga fordon samt arbetsmaskiner. Bränslet uppfyller kraven enligt EN590, Miljöklass 1 samt Svensk Standard SS-15 54 35. Bränslet innehåller max 5% förnyelsebar RME.

 

Orsaken till detta är att prisskillnaden har ökat till ca 40 öre dyrarare per liter för MK1 Diesel jämfört med MK1 Miljödiesel. 

Detta beror på två saker:

1. Raffinaderierna prioriterar miljöbränslen.

2. Skattebefrielse på den förnybara andelen på MK1 Miljödiesel.

 

Exempel på  tunga fordon som drar ca 4 l/mil med samma pris per liter för dieseln:

Energiinnehåll:  MK1 Diesel:    9800 KWh/m3
  MK1 Miljödiesel:             9770 KWh/m3
Förbrukning: MK1 Diesel:   4,000 l/mil
  MK1 Miljödiesel:   4,012 l/mil
Kostnad: MK1 Diesel:   44,00 kr/mil
(11 kr/liter) MK1 Miljödiesel:   44,13 kr/mil

Då prisskillnaden är ca 40 öre så blir det ca 27 örebilligare med MK1 Miljödiesel per mil gentemot MK1 Diesel.

 

Vid övriga frågor och funderingar kan ni nå Hans Lejon på:

Mobil: 070-635 57 10

Vi finns nu också på facebook, gå in på facebook och sök på Mattssons Olje AB.

För att komma till Facebook.com kan du klicka här!

Nya hemsidan är klar.

Vi firar med att våra nya hemsida är färdigställd...

Nu kan du använda ditt/dina kort på våra samtliga dieselkort stationer.

Vi har nu installerat ett sammanhängande kortsystem, detta innebär att du kan använda ditt/dina kort på alla våra anläggningar!

 

(Se fliken Tankstationer)