Verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé är "Att köpa och sälja eldningsolja, diesel och bensin samt för kunden relaterade produkter. Dessa produkter levereras till slutkund med hjälp av fristående åkerier. För att särskilja oss mot konkurrensen på marknaden erbjuder vi kunden konkurrenskraftiga priser, en hög servicenivå och en nära kundrelation. Vår marknad skall bestå av åkerier och entreprenörer, lantbruk, mindre fristående oljebolag och privatkunder. Vårt geografiska område sträcker sig från Trollhättan i norr till Halmstad i söder".