Specifikation

Detta är en specifikation över de olika "miljödieslarna"

Enviroment Class 1 (MK 1)

Analyse and unit Result Method

Density at 15 C g/cm3 0,800-0,820 D 1298
Sulphur max wt% 10 PPM IP 373/86
Distillation IBP min C 180 D 96-82
FBP at 95 % max C 285 D 96-82
Viscosity at 40 C cst 1,5 D 445 
Cetane Index min 50 D 4737-87 
Flash Point C min 56 D 93 
CFPP C min -32 D 2500 
Aromatics content % vol max 4 IP 391/90
Ash content % wt max 0,01 D 482

Enviroment Class 3 (MK 3)

Analyse and unit Result Method

Density at 15 C g/cm3 min 0,820 D 1298
Sulphur content %wt max 0,1 IP 373/86
Distillation at 65 % recov
at 95 % recov
min 250
max 370 
D 96-82 
D96-82 

Viscosity at 40 C min 2,0 D445 
Cetane index min 46 D 4737-87
CFPP min -10 D2500 
Flash Point min 56 D 93 
Ash content max 0,01 D 482